Stående eller liggande skärm ⤴️

Stående skärmar är utmärkt om du ofta visar t.ex. affischer eller menyer, eller om du inte har utrymme för att montera skärmen horisontellt.

För att skärmen ska kunna visas stående, behöver du först göra inställningar för detta på den fysiska skärmen. Denna funktion finns på de flesta nyare skärmar, bland annat Samsung SSSP och Chrome-enheter.

Visningen justeras automatiskt

När en skärmvisning startas på en fysisk skärm med ett format för en stående skärm, kommer utformningen av innehållet anpassa sig till detta. Huvudanslaget och sidfoten kommer att justeras i storlek, och om du har ett sidofält, kommer detta att döljas.

Förhandsvisa skärmen stående eller liggande

En skärm kan visas på både stående och liggande skärmar. Därför kan du välja om du vill se en skärm som stående eller vanlig (liggande) när du förhandsvisar den.


Välj "Förhandsvisa skärm" och över förhandsvisningen kan du välja hur du vill förhandsvisa. "Stående", "Liggande" eller "Mobil" (för mobilappen PinToMind Go)

Anpassa standardformat för förhandsvisning av skärmen

Under menyval "Skärmar" -> "Inställningar" för skärmen, kan du välja format för förhandsvisning för den aktuella skärmen. Du kan välja stående eller liggande, samt 16:9 eller 21:9. Du kan också anpassa förhandsvisningen till din egen skärmstorlek genom att trycka på "Custom" och ange storlek.

Valet man gör på varje skärm reflekteras i listan över skärmar; och när man förhandsvisar anslag och skärmar.

Här hittar du listan över dina skärmar, och här hittar du information om hur du startar skärmvisningen.

Frågor? Ta kontakt med oss på support@pintomind.com!