Skydda ditt skärminnehåll - skärmkod, lösenord och IP-restriktioner 🔐

PinToMind Player-appen och ny, säkrare skärmvisning

Med vårt säkrare sätt att starta skärmvisning, behöver du inte sätta ett lösenord på skärmen. Endast de som har administratör-tillgång till ert konto kan starta en skärmvisning.

När du har installerat PinToMind Player-appen på din enhet, eller startar visning i en webbläsare, visas en unik kod på skärmen. Denna kod skriver du in på ditt PinToMind-konto, för att koppla den fysiska enheten till ditt konto. Det betyder att du behöver ha administratör-tillgång för att kunna visa en av dina skärmar.

IP-restriktioner

Du kan ange att bara enheter med specifika IP-adresser får öppna innehåll på skärmen. Om du försöker öppna skärmens URL/adress på enheter med andra IP-adresser kommer inte skärmens innehåll att visas.

Du hittar en möjlighet för registrering av detta också under säkerhetsfliken för varje skärm. Här hittar du också en lista över IP-adresser som skärmen har varit öppen på och här har du även möjlighet att godkänna IP-adresser som den har varit öppen på.

Håll skärmadressen hemlig 

Skärmadressen (som är det ursprungliga sättet att starta skärmvisning. Vi rekommenderar att du använder det nya.) består av en kod som i sig själv ger skydd mot tillfälligt utlämnande. Adressen får inte distribueras eller användas på annat ställe än på informationsskärmen.

Om du misstänker att din skärmkod har blivit känd av eller öppnas av obehöriga, kan du skapa en ny kod för skärmen. Detta gör du genom att välja "Skärmar" i menyn, välj "Inställningar" och "Säkerhet". Överst på den sidan finns en möjlighet att skapa ny skärmkod.

Lösenord

Under "Säkerhet" för skärmen (se ovan) finns det en möjlighet att lägga till lösenord som måste anges varje gång skärmen öppnas. När du öppnar skärmadressen måste du ange lösenordet för skärmen för att starta skärmvisning.

En nackdel med lösenord är att detta inte kan kombineras med automatisk start och fullskärm.

Frågor? Ta kontakt med oss på support@pintomind.com!