Beställ konto 🛒

Hur beställer jag?

När du har ett provkonto finns det en knapp överst på kontot i app.pintomind.com, där det står "Aktivera nu". Klicka där, så kommer du att ledas genom en guide där du väljer prisplan och lägger in betalningsinformation.

Du kan aktivera ditt konto när som helst under provperioden, och fakturaperioden startar oavsett först när den kostnadsfria provperioden är över.

Välj rätt prisplan

Prisplanerna anger hur många fysiska skärmar du kan använda lösningen på. Antal skärmar räknas genom att räkna hur många fysiska skärmar som visar innehåll från PinToMind samtidigt. Varje skärm ska räknas, även om de använder samma skärmadress som andra skärmar, eller är sammankopplade till samma visning genom signaldelare.

Betalning

Vi tar inte betalt moms utanför Norge. Faktureras i förväg per helår. Utbetalda belopp återbetalas inte. Vi erbjuder betalning med kreditkort, eller faktura som skickas som pdf-bilagor i e-post, e-faktura (PEPPOL) eller som utskrift i posten.

Läs mer om våra villkor och hantering av personliga data.

Frågor? Ta kontakt med oss på support@pintomind.com!