Ändring av abonnemang ⬆️ ⬇️

Uppgradering och nedgradering

  • Du kan uppgradera kontot när som helst om behovet skulle förändras.

    Vi debiterar ditt kort eller skickar en ny faktura för ett nytt år, med avdrag för vad som är kvar av den tidigare fakturaperioden. 

En administratör på kontot uppgraderar eller nedgraderar kontot genom att välja "Inställningar" i menyn uppe till vänster i app.pintomind.com.

Välj en ny prisplan eller ändra antal skärmar för kontotyperna LARGE, FLEXI och FRIVILLIG. Se priser här.

Du får omedelbart tillgång till nya skärmar, fler användare och övriga funktioner när du uppgraderar.

  • Du kan nedgradera när som helst om ditt behov ändras.

    Vi debiterar ditt kort eller skickar en ny faktura för ett nytt år. Vid en nedgradering återbetalas inte inbetalda belopp, men vi drar ifrån det som eventuellt är kvar från förra fakturaperioden på den nya fakturan, så du betalar inte dubbelt för någon period.

Avsluta abonnemang

Du kan också välja att avsluta kontot när som helst.

Inbetalade belopp återbetalas inte.


För att avsluta går du till "Meny" -> "Inställningar" och klickar på "Avsluta konto", och då kommer allt innehåll på kontot att raderas. Enbart när du har gjort detta, har du faktiskt annullerat ditt PinToMind-konto.

Ett e-postmeddelande eller telefonsamtal till oss anses inte vara en officiell avslutning.

Läs mer om våra villkor

Frågor? Ta kontakt med oss på support@pintomind.com!