Skärmlayout och inställningar 🖥✨

Du kan skräddarsy skärmlayouten så att skärmarna får en personlig prägel. När du har anpassat och är nöjd med en skärm, är det enkelt att kopiera layouten till andra skärmar.


Anpassa skärmlayout, bakgrund och logotyp

När du skapar ett konto skapar vi den första skärmen åt dig och ger den vår standardlayout.

Under menyalternativet  "Skärmar" kan du välja "Inställningar" för att redigera hur skärmen ska se ut.

Ladda upp logotyp, välj bakgrundsfärg eller bakgrundsbild och anpassa hur sidfoten ska se ut. Klocka och datum ligger fast i sidfoten. Du kan välja någon av de bakgrundsbilder som redan finns, och du kan också ladda upp en egen bakgrundsbild.

Ändra namn på skärmen

Under "Inställningar" för varje skärm hittar du möjligheten att ändra namnet på skärmen. Skriv in ett nytt namn och tryck på spara.

Välj skärmspråk

Språket som visas på skärmen kan ändras längst ner på sidan för skärminställningar. Kom ihåg att klicka på spara när du har ändrat. 

Välj tidszon för skärm

Om du har en skärm som befinner sig utanför "hemma-tidszonen" kan du ändra tidszonen för den aktuella skärmen. Skärmens tidszon väljer du under menyvalet " Skärmar" -> "Inställningar" på aktuell skärm. När du har gjort detta kommer skärmen att visa klocka (och datum) för den tidszonen du har valt.

Anpassa standardformat för förhandsvisning av skärmen

Under menyval "Skärmar" -> "Inställningar" för skärmen, kan du välja format för förhandsvisning för den aktuella skärmen. Du kan välja stående eller liggande, samt 16:9 eller 21:9. Du kan också anpassa förhandsvisningen till din egen skärmstorlek genom att trycka på "Custom" och ange storlek.

Kopiera layout till andra skärmar

När du är nöjd och har sparat layouten på en skärm kan du kopiera den till andra skärmar. Kopiera mellan skärmar i skärmlistan. Längst ner på sidan under menyalternativet "Skärmar" får du möjlighet att kopiera layouten mellan skärmarna. Välj den skärm du vill kopiera från, och vilken/vilka skärm(ar) du vill kopiera layouten till.

Frågor? Ta kontakt med oss på  support@pintomind.com!