Lägga till och ta bort skärmar i mobilappen

Det är möjligt att följa och se innehåll från flera olika informationsskärmar (delningskoder) via mobilappen PinToMind Go. När du följer flera infoskärmar kan du svepa med fingret på mobilskärmen, för att se innehållet på de olika skärmarna.

Här följer information om hur du lägger till fler skärmar (delningskoder), samt tar bort skärmar, i mobilappen, på smartenheter med iOS och Android.

iOS (iPhone och iPad)

Lägga till skärm på iOS-enhet

 1. Öppna mobilappen, PinToMind Go, på din iPhone eller iPad.
 2. Tryck på kugghjulet uppe till vänster.
 3. I fältet under "Lägg till skärm", ange delningskoden för skärmen du vill följa.
 4. Tryck på "Lägg till".

Ta bort skärm på iOS-enhet

 1. Öppna mobilappen, PinToMind Go, på din iPhone eller iPad.
 2. Tryck på kugghjulet uppe till vänster.
 3. Tryck på "Redigera".
 4. Välj bort den skärm du vill ta bort, genom att trycka på den röda symbolen till vänster om skärmnamnet, och sedan "Radera".
 5. Tryck på "Klar".

Android

Lägga till skärm på Android-enhet

 1. Öppna mobilappen, PinToMind Go, på din Android-enhet.
 2. Tryck på Meny (de tre prickarna) uppe till höger.
 3. I fältet under "Lägg till skärm", ange delningskoden för skärmen du vill följa.
 4. Tryck på "Lägg till".

Ta bort skärm på Android-enhet

 1. Öppna mobilappen, PinToMind Go, på din Android-enhet.
 2. Tryck på Meny (de tre prickarna) uppe till höger, och välj "Inställningar".
 3. När Inställningar-sidan är öppen, tryck på menyn igen. 
 4. Välj "Radera" i menyn.
 5. Välj vilka skärmar du vill ta bort, och tryck "Radera".


Upplever du problem med att ta emot pushnotiser efter att delningskoden är ändrad, kan du göra följande:

 1. Ta bort skärmen från mobilappen PinToMind Go, på mobil eller surfplatta
 2. Avsluta mobilappen (avsluta helt, stäng inte den enbart) och öppna den på nytt
 3. Lägg in ny delningskod
 4. Avsluta mobilappen (avsluta helt, stäng inte den enbart) och öppna den på nytt