Kan jag visa innehåll från Microsoft Power BI? 📊

Power BI är en analystjänst från Microsoft för att presentera data från olika källor. Exempel på användning är att presentera tal, grafer och visualiseringar för att ge översikt över anställda, produktion eller försäljning.

Vi har inte direkt integration för att presentera från Power BI, men det finns en möjlighet genom att använda vår anslagstyp för att visa webbsida/URL och Power BIs lösning för att publicera rapporter på webben.

Några förbehåll

  • När du använder "Publicera på webben" från Power BI kan vem som helst på Internet titta på din publicerade rapport eller ditt visuella objekt. Detta kräver ingen autentisering och omfattar visning av data på detaljnivå som dina rapporter aggregerar.
  • Visning av data från Power BI kräver mycket av webbläsaren, och att den stödjer den nyaste webbteknologin, på den fysiska informationsskärmen. Förhandsvisning på egen dator kan se annorlunda ut än det visas på den fysiska infoskärmen. I våra tester fungerar det på nyare skärmar från Samsung (från SSSP10, Tizen 6.5), Ugoos och Sony BRAVIA™ Professional Displays.
  • Vi har inte kontroll på innehållet som delas från Power BI; det kan tänkas att det genomförs ändringar som gör att det inte längre kan presenteras på informationsskärmar.
  • Om du behöver hjälp med Microsoft Power BI har vi dessvärre inte kompetens eller möjlighet att hjälpa till med detta. Vi rekommenderar att du i så fall tar kontakt med din IT-avdelning eller leverantör av Microsoft Power BI.

Såhär gör du:

Du börjar med att följa instruktionen från Microsoft för att publicera till webben från Power BI. Kopiera med dig kopplingen som uppges när du har följt instruktionen. 

Skapa ett nytt anslag för att visa webbsida/URL, och klistra in kopplingen som du kopierade från Power BI.

Exempelrapporter

Nedan är länkar till två exempelrapporter från Microsoft Power BI som kan användas till testning.

New Hires:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2I0YWMxMTItYjdmMC00Y2EzLWFkODEtZDY0OTM5NDM5YWU1IiwidCI6IjA4YTBiODI0LTU2ZjktNDk4My1hYzhhLTNmZDM3M2Y2ODQ2NiIsImMiOjF9


Active Employees vs. Separations:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2I0YWMxMTItYjdmMC00Y2EzLWFkODEtZDY0OTM5NDM5YWU1IiwidCI6IjA4YTBiODI0LTU2ZjktNDk4My1hYzhhLTNmZDM3M2Y2ODQ2NiIsImMiOjF9&pageName=ReportSection3